Wettelijke voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door MILAN ILUMINACIÓN, S.A.

Handelsregister van Barcelona: Deel 4487, Boek 3815, 2e Sectie, Folio 085, Blad 47847, 1e inschrijving
Arquímedes, 24 - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Spanje
Tel. +34 93 336 99 66
info@milan-ilumancion.com
ESA08607533

Deze website en de daarbij behorende elementen zijn in hun geheel eigendom van MILAN ILUMINACIÓN, S.A. en mogen niet worden geëxploiteerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, overgedragen of omgezet of op enige andere wijze worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming.

Het inloggen op deze website geeft de gebruiker geen recht op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud die op de website te vinden is.

Op grond van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD 15/99), gaan de gegevens die verzameld worden uit e-mails deel uitmaken van een geautomatiseerd gegevensbestand dat eigendom is van MILAN ILUMINACIÓN, S.A. en dat het administratieve, commerciële en reclamebeheer van het bedrijf tot doel heeft. U kunt op ieder moment uw rechten op inzage en annulering uitoefenen door middel van een brief of e-mail.